Kart

Kabelvåg O-lag har foreløpig fire kart i Vågan kommune: Kabelvågmarka, Stranda (sprint), Teisthaugan Sør (ferdigstilles for hele området i 2020) og Svinøya (sprint, foreløpig utgave).

Vestover i Lofoten finnes flere kart utarbeidet tidlig på 2000-tallet, samt et nytt kart (2019) på Leknes.

Kartsymboler (ekstern lenke)

Teisthaugan sør

Målestokk 1: 7500. Foreløpig tegnet for sørlige del. Nordlige del ferdigstilles i 2020.

Svinøya

Målestokk 1: 4000. Foreløpig utgave. Sprintkart for Svinøya-området.

Stranda

Målestokk 1:4000. Sprintkart for Stranda i Svolvær. Ikke ferdig rentegnet.

Sauøya

Sauøya

Målestokk 1:4000. Ekvidistanse 2 m. ISSPROM2019. Foreløpig utgave, ikke fullstendig synfart. Sprintkart for Sauøya ved Henningsvær.

Kabelvågmarka

Målestokk 1:10000. Utsnitt som viser turorienteringen for 2019.

%d bloggere liker dette: