Premieutdeling og årsmøte 2023

Tirsdag 14. mars kl 18:00 på Kabelvåg ILs klubbhus ved Kong Øysteins hall (over barnehagen).

Premieutdeling for turorienteringen i 2022.
Alle som får pokal i år blir kontaktet. Kriterier for antall poster ligger på hjemmesiden kabelvagorientering.com.
Følgende blir tildelt pokal i år:
Pokal 4 (minst 350 postfunn): Eva Tuer og Merete Eidsaae
Pokal 2 (minst 160 postfunn): Kirsti Horn Teigen, Kurt Teigen og Ronald Vanderloock
Pokal 1 (minst 80 postfunn): Jorunn Larsen Hilmo, Linn Krogstad og Gro Matras


Merker i gull, sølv og bronse til de som har funnet mange av sesongens poster. Merkekrav og hvem som har fått hva ligger på turorientering.no.

Etter premieringen er det årsmøte med vanlige årsmøtesaker
Kaffe og noe å bite i. Vel møtt!

Sakspapirer:

Turorientering 2022

Årets turorienteringsposter er nå på plass i marka! Kart er til salgs på Skandinavisk Høyfjellsutstyr eller Sport1 i Svolvær. Flere utsalgssteder kommer etter hvert. Det er også mulig å kjøpe kartet digitalt på turorientering.no for bruk på mobil, men alle som kjøper konvolutt med trykt kart får også tilgang til digitale kart.

Postregistrering gjøres med QR-kode på mobil i appen Turorientering, eller ved å notere postkoden på klippekortet i konvolutten. Se infoskriv i konvolutten eller på turorientering.no for mer info.

Årsmøte 2022

Årsmøte for Kabelvåg O-lag avholdes tirsdag 22. mars kl 18 på KILs klubbhus ved Kong Øysteins hall.

Sakspapirer:
Saksliste
Årsberetning
Regnskap
Budsjett

Etter møtet blir det premieutdeling for turorientering-sesongen 2021 (pokaler og merke i gull, sølv eller bronse).

Følgende får pokal i år: 
Kjell Ove Storvik (753 klipp, pokal 6)
Rita Lied (505 klipp, pokal 5)
Ståle Hanssen (182 klipp, pokal 2)
Gertrud Matras (90 klipp, pokal 1)
Alfhild Jensen Bergmo (90 klipp, pokal 1)
Jan Reidar Bergmo (90 klipp, pokal 1)

Gullmerke: mer enn 30 klipp i 2021
Sølvmerke: 30 klipp i 2021
Bronse: mellom 15 og 30 klipp i 2021

Presentasjon av terminliste og planer for årets sesong. Salg av klubbtøy.
Enkel servering.

Høstsesongen

Høsten er tid for å komme seg ut i marka! Sesongen er godt i gang, men vi byr på løp helt fram til 14.oktober: Terminliste. Vi setter stor pris på forhåndspåmelding via Eventor for å trykke mest mulig riktig antall kart. Men påmelding ved oppmøte er alltid lov. Ikke gå glipp av sprintstafetten i Kabelvåg sentrum 23. september. Det blir tomannsstafett som passer for alle. De som ikke har noen å løpe med fordeler vi ved oppmøte.

Husk også at turorienteringspostene i Kabelvågmarka, Kabelvåg sentrum, Svolvær sentrum, Borge og Sørvågen henger ute til 1. oktober.

Sesongstart 2021

1. mai er det klart for turorientering i Svolvær sentrum. Kart kan kjøpes på turorientering.no og i sportsbutikkene i Svolvær. Det legges ut 10 poster her. Senere i mai kommer postene i Kabelvågmarka og etter hvert også en runde i Kabelvåg sentrum.

Tirsdag 11. mai er det klart for årets første o-løp, også det i Svolvær sentrum. Påmelding på Eventor. Vi setter pris på at flest mulig benytter forhåndspåmelding slik at vi kan trykke opp rett antall kart. Denne dagen blir det også Finn Fram-dag, med kurs i kartlesing og premier til alle barn.

Oppdatering: Vi tjuvstarter sesongen med et par enkle treninger den 27. april på Sauøya ved Henningsvær og 4. mai på Svinøya. Det blir enkel tidtagning og mulighet for litt o-teknisk trening.

Se terminlisten for løpene som kommer videre utover. Vel møtt!

Sesongslutt 2020!

Da var o-sesongen 2020 over. Takk til alle som har deltatt og bidratt i år! Turorienteringspostene har hengt ute siden 1. juni og har vært flittig besøkt. Tallene er ikke helt klare ennå, men det kommer. Det gjør også dato for premieutdeling, som vi satser på å avvikle før jul.

O-laget har også arrangert i alt åtte løp med totalt 201 startende. Mange setter stor pris på disse løpene og vi har fått etablert et lite miljø for orientering som uhøytidelig konkurranse og trening. Flere av klubbens medlemer har også vært representert på KM og NNM i år med gode resultater.

Vi sees til neste år med nye løp og turer i marka!

Lofoten O

Velkommen til orientering i Kabelvågmarka lørdag 5. september 2020!

Løpet arrangeres for første gang i år og er et uformelt nærløp. Vi håper det kan bli en tradisjon for oss her i Kabelvåg O-lag og for løpere fra klubbene i regionen.

Årets utgave går i Kabelvågmarka, som er et kupert terreng med mye stier og skiløyper, men også en del myrer og småskog med stort sett god løpbarhet. Terrenget er stedvis ganske tungt, men ofte er det gode muligheter for å legge veivalget innom sti.

Kart:                          Kabelvågmarka, utgitt 2011, oppdatert 2019/20

Målestokk:              1:10000 Ekvidistanse:     5 m

Løyper:         

Lang                          ca 6 km (A-nivå)

Mellom                     ca 4 km (A-nivå)

Kort                           2-3 km (B/C-nivå)

Nybegynner            1,5 km

Samlingsplass:       Kabelvåg feriehus & camping på Solbaken/Mølnosen. 

Start:                         Fri start fra kl 13.00 til 15.00

Tidtakning:              Emit Touch Free med emiTag brikker. Brikker lånes ut..

Påmelding:              Eventor eller direkte på samlingsplass

Startkontingent:   Gratis for medlemmer av Kabelvåg O-lag. Kr 30,- for øvrige over 16 pår. 

Løpsleder:               Jan Erik Paulsen

Løypelegger:           Anne Marthe Limstrand / Jan Erik Paulsen